Diva.bg - Sterling silver and fine jewellery

 
Опал

Опалът е магически камък,считан за камъка на Боговете.Опалът привлича вдъхновение, прозрение и стимулира по-широк кръгозор. Има комплексни свойства,но се използва най-вече за подпомагане функцията на бъбреците, панкреаса, очите, нервната система , кръвта.Може да се носи по всякакъв начин.

Сребърни бижута с Опал