Diva.bg - Sterling silver and fine jewellery

 
Черен рутил

Черен рутил

Всички камъни »

Усилва всяка позитивна енергия, която навлиза в ауричната система, изхвърля всякаква негативна енергия и енергийни блокажи. Ускорява отварянето и освобождаването и ги усилва.

Сребърни бижута с Черен рутил